The Perfect Weapon (2020) ยุทธศาสตร์ล้ำยุค

The Perfect Weapon (2020) ยุทธศาสตร์ล้ำยุค

0
IMDB : 7.1 2020 บรรยายไทย HD

สารคดีที่จะมาบอกเล่าอย่างละเอียดเกี่ยวกับการขยายตัวของสงครามไซเบอร์และการสืบข้อมูลไซเบอร์ที่ก้าวเข้ามาเป็นวิธีการหลักที่ชาติต่าง ๆ ทั่วโลกนำมาใช้แข่งขันกันในยุคปัจจุบัน

ดูหนังในหมวดหมู่เดียวกัน